Warqadda oo Talyaani ah

Cali-Mahdi-Sunta-Somalia-ogolaaday-17

SOMALI REPUBLIC
OFFICE OF THE PRESIDENT

REF: JS/XM/4-189/1996   MUQDISHU: 19/8/1996

IL PRESIDENTE

VISTO:  La necessità di istituire la creazione di un impianto di stoccaggio per la trasformazione dei rifiuti,
VISTO:  i rapporti di fiducia e di stima che nutriamo verso il cittadino italiano professor Ezio Scaglione, già console onorario della Repubblica somala.

DECRETO QUANTO SEGUE

Io, Ali Mahdi, Presidente ad interim della Repubblica somala, con il presente decreto presidenziale emesso in Mogadiscio oggi, 19 agosto 1996, viste le normative attualmente in vigore sul territorio della Repubblica somala.

AUTORIZZO

La Creazione di un impianto di stoccaggio per la trasformazione di rifiuti, che verrà ubicato in idonea località, atto a riceverlo in ossequio ai principi di sicurezza idrogeologica ed ambientale, concedendo nel contempo la più totale ed ampia autorizzazione allo sbarco, al transito e al definitivo deposito di dette sostanze sul territorio della Repubblica somala e pertanto autorizzo il professor Ezio Scaglione a realizzare il menzionato Programma.

 Firmato: il Presidente ad interim
della Repubblica somala,
sua eccellenza Ali Mahdi Mohamed.


ENGLISH VERSION:

Note: This letter was translated from Italian by computer Software…..


THE PRESIDENT

  • Citation: The need to establish the creation of a storage facility for the processing of waste,
  • Citation: the relationship of trust and esteem that we have towards the Italian citizen Professor Ezio Scaglione, former Honorary Consul of the Republic of Somalia.

DECREE AS FOLLOWS

I, Ali Mahdi, Interim President of the Somali Republic, with this presidential decree issued in Mogadishu today, 19 August 1996, after considering the regulations currently in force in the territory of the Republic of Somalia.

AUTHORIZE

The creation of a storage facility for the processing of waste, which will be located in appropriate places, which would receive it in accordance with the principles of safety and hydro-geological environment, while providing the most complete and extensive authorization landing, transit and final storage of these substances on the territory of the Republic of Somalia, and therefore authorize Professor Ezio Scaglione to implement the mentioned program.

Signed: Interim President
Republic of Somalia,
His Excellency Ali Mahdi Mohamed.


JAMHUURIYADDA SOOMAALIYA
XAFIISKA MADAXWEYNAHA

TIXRAAC: JS/XM/4-189/1996   MUQDISHU: 19/8/1996


MADAXWEYNAHA

MARKAAN ARKAY:  Baahida Loo Qabo Hirgelinta Xarun/Goob lagu Kaydiyo oo lagu Agaasimo Haraadiga Qashinka.

MARKAAN ARKAY:  Xiriirka Is-aaminaadda iyo Wanaaggu ku dheehan yahay ee naga dhexeeya Muwaadinka Talyaaniga ah Professor Ezio Scaglione oo hore loogu sharfay Latalinta Jamhuuriyadda Soomaaliya.

WAREEGTADAN SOO SOCOTA

Aniga, oo ah Cali Mahdi, Madaxweynaha Kumeel-Gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaan Wareegtadan aan Muqdisho ka soo saaray maanta, 19 Agoosto 1996, kaddib markii aan tixgeliyay Xeerarka/Qaanuunka xilligan la joogo ka jira Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.

WAXAAN ANSIXINAYAA

In la sameeyo Xarun lagu Kaydiyo oo lagu Agaasimo Haraadiga Qashinka, Xaruntaas oo laga hirgelin doono goobo ku haboon, taas oo noqon doonta xarun la waafajiyo xeerarka ammaanka iyo xeerarka bay’adda/degaanka ee la xiriirta biyaha-dhulka/Juquraafi ahaa, iyadoo loo agaasimayo adeeg si aad ah u dhamaystiran oo loo ansixiyey, oo leh ah meeshii lagu soo dejin lahaa, meeshii la soo marin lahaa marka la soo qaadayo iyo ugu dambayn meesha maadooyinkaas (xamuulkaas) lagaga kaydinayo Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sidaas daraadeed waxaan u ansixiyey Professor Ezio Scaglione in uu Hirgeliyo Mashruucan (kor ku) Xusan.

Waxaa saxiixay: Madaxweynaha Kumeel Gaarka ah
Ee Jamhuuriyadda Soomaaliya
Mudane: Cali Mahdi Maxamed

 

Leave a Reply